3402 sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının ( a ) bendi uygulaması ikmal edilen Gümüşhane ili Kelkit İlçesi Ağlık, Belenli, Karacaören, Kozoğlu ve Kuşluk köyleri uygulama alanı sınırlan içerisinde bulunan Gerçek ve Tüzel Kişilere ait tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün parsellerin sınırlandırma ve tespit durumlarını gösterir askı ilan cetveli 19 / 12 / 2017 tarihinden itibaren 30 günlük süre ile İlçemiz Hükümet Konağı 3. Kat Kadastro Birimi önünde askı ilanına çıkarılmıştır.
Yakarıda isimleri geçen köylerimizdeki gerçek ve tüzel kişi gayrimenkul sahiplerinin yasal süresi içerisinde askı ilanlarını incelemeleri gerekmektedir. Askı listelerinde, gayrimenkullerinize ait hata tespit etmeniz halinde 17.01.2018 tarihi mesai bitimine kadar Gümüşhane Kadastro Mahkemesine itiraz davası açmaları gerekmektedir.